, delayed by 20 minutes

              ở đâu bán vé số cào